శారదా కాలేజీ లో ఎంబీఏ చదువుతున్నానుసవరించు

శారదా కాలేజీ లో ఎంబీఏ చదువుతున్నాను Ambika kumarii (చర్చ) 11:23, 3 మే 2019 (UTC)