వాడుకరి బేబెల్ సమాచారం
it-N Questo utente può contribuire con un livello madrelingua in italiano.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
te-0 ఈ వాడుకరికి తెలుగు భాషపై ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేదు (లేదా అర్థంచేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు).
భాషల వారీగా వాడుకరులు
Talk: my user talk on it.wikt
Info: my user page on Meta

You can contact me also :