వికీపీడియా:ఆంధ్రప్రదేశ్ లింకు వ్యాసాల అభివృద్ధి/status/mandals per district

జిల్లా మండలాల మూసలు సరిచేయటం మార్చు

 1.   అనంతపురం జిల్లా మండలాలు (31 పే)
 2.   అనకాపల్లి జిల్లా మండలాలు (24 పే)
 3.   అన్నమయ్య జిల్లా మండలాలు (30 పే)
 4.   అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మండలాలు (22 పే)
 5.   ఎన్టీఆర్ జిల్లా మండలాలు (17 పే)
 6.   ఏలూరు జిల్లా మండలాలు (28 పే)
 7.   కర్నూలు జిల్లా మండలాలు (25 పే)
 8.   కాకినాడ జిల్లా మండలాలు (21 పే)
 9.   కృష్ణా జిల్లా మండలాలు (25 పే)
 10.   కోనసీమ జిల్లా మండలాలు (22 పే)
 11.   గుంటూరు జిల్లా మండలాలు (17 పే)
 12.   చిత్తూరు జిల్లా మండలాలు (31 పే)
 13.   తిరుపతి జిల్లా మండలాలు (34 పే)
 14.   తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండలాలు (19 పే)
 15.   నంద్యాల జిల్లా మండలాలు (29 పే)
 16.   పల్నాడు జిల్లా మండలాలు (28 పే)
 17.   పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మండలాలు (19 పే)
 18.   పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మండలాలు (15 పే)
 19.   ప్రకాశం జిల్లా మండలాలు (38 పే)
 20.   బాపట్ల జిల్లా మండలాలు (25 పే)
 21.   విజయనగరం జిల్లా మండలాలు (27 పే)
 22.   విశాఖపట్నం జిల్లా మండలాలు (7 పే)
 23.   వైఎస్‌ఆర్ జిల్లా మండలాలు (36 పే)
 24.   శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా మండలాలు (37 పే)
 25.   శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మండలాలు (32 పే)
 26.   శ్రీకాకుళం జిల్లా మండలాలు (30 పే)

మండల వ్యాసాలు సరిచేయటం మార్చు

 1.   అనంతపురం జిల్లా మండలాలు (31 పే)
 2.   అనకాపల్లి జిల్లా మండలాలు (24 పే)
 3.   అన్నమయ్య జిల్లా మండలాలు (30 పే)
 4.   అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మండలాలు (22 పే)
 5.   ఎన్టీఆర్ జిల్లా మండలాలు (17 పే)
 6.   ఏలూరు జిల్లా మండలాలు (28 పే)
 7.   కర్నూలు జిల్లా మండలాలు (25 పే)
 8.   కాకినాడ జిల్లా మండలాలు (21 పే)
 9.   కృష్ణా జిల్లా మండలాలు (25 పే)
 10.   కోనసీమ జిల్లా మండలాలు (22 పే)
 11.   గుంటూరు జిల్లా మండలాలు (17 పే)
 12.   చిత్తూరు జిల్లా మండలాలు (31 పే)
 13.   తిరుపతి జిల్లా మండలాలు (34 పే)
 14.   తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండలాలు (19 పే)
 15.   నంద్యాల జిల్లా మండలాలు (29 పే)
 16.   పల్నాడు జిల్లా మండలాలు (28 పే)
 17.   పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మండలాలు (19 పే)
 18.   పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మండలాలు (15 పే)
 19.   ప్రకాశం జిల్లా మండలాలు (38 పే)
 20.   బాపట్ల జిల్లా మండలాలు (25 పే)
 21.   విజయనగరం జిల్లా మండలాలు (27 పే)
 22.   విశాఖపట్నం జిల్లా మండలాలు (7 పే)
 23.   వైఎస్‌ఆర్ జిల్లా మండలాలు (36 పే)
 24.   శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా మండలాలు (37 పే)
 25.   శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మండలాలు (32 పే)
 26.   శ్రీకాకుళం జిల్లా మండలాలు (30 పే)