వికీపీడియా:ఆంధ్రప్రదేశ్ లింకు వ్యాసాల అభివృద్ధి

అభివృద్ధి సూచన చేర్చు
ఆంధ్రప్రదేశ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన ప్రధాన పేరుబరి వ్యాసాల అభివృద్ధి పనుల నిర్వహణ పని సమన్వయం చేయటం ఈ పేజీ ఉద్దేశ్యం. తెవికీ లో క్రియాశీలక సభ్యుల సంఖ్య తక్కువగా వున్నందున, ప్రామాణిక ప్రాజెక్టు నిర్వహించటం వలన ఉపయోగం తక్కువ. కావున ఈ ప్రత్యామ్నాయ నిర్వహణ వికీస్ఫూర్తితో ప్రయోగాత్మకంగా చేయబడుతున్నది. దీనిలో ప్రత్యేక సభ్యత్వం అనేది వుండదు. కాల అవధి వుండదు. ఒక నిర్దేశించిన నాయకుడు/నాయకురాలు వుండరు. ఖాతాతో ప్రవేశించిన సభ్యులు, అనామక సభ్యులు, రచనలు చేసేవారు, సూచనలు చేసేవారు అందరూ పాలుపంచుకోవచ్చు.

ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి?

మార్చు
  • ఈ వ్యాసాలలో వృద్ధి చేయటానికి మీ ఆలోచనలు, సూచనలు పని సూచనలు, పురోగతి విభాగంలో చేర్చండి. ప్రస్తుత ఘటనల ఆధారంగా నైతే ఆ ఘటన జరిగే తేదీ చేర్చండి. తదుపరి వరుసలో మార్పు జరగవలసిన ప్రధాన వ్యాసం పేరు చేర్చండి.
  • విషయానికి సంబంధించిన ప్రధాన వ్యాసం, సంబంధిత వ్యాసాలు వృద్ధి పరచినట్లైతే ఆ అంశం ముందు {{టిక్కు}} చేర్చి, మీ వాడుకరిపేరు వ్యాసం తరువాత (కామాతో వేరు చేసి) చేర్చండి. (ఉదాహరణకు రాజధానికి సంబంధించిన వార్త, అమరావతి వ్యాసంలో దాని సంబంధిత వ్యాసాలైన అంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ, అవసరమనుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాసంలో మార్పులు చేయాలి.
  • ఒక వ్యాసానికి సంబంధించిన చర్చ అయితే ఆయా వ్యాస చర్చాపేజీలో వ్యాఖ్యతో పాటు, ఈ అంశంలో చురుకుగా వున్నవారికి లింకు చేయండి.
  • మార్పులు చాలా వ్యాసాలలో చేయవలసినట్లైతే ఈ పేజీలో సంబంధిత విభాగంలో చేర్చండి. సందేహాలుంటే దీని చర్చా పేజీలో చర్చించండి.
  • ఈ పేజీలో జరుగుతున్న మార్పులను గమనించటానికి మీ వీక్షణ జాబితా (రెండవ వరుస ఆదేశాలపెట్టెలో చరిత్ర తరువాత కనబడే నక్షత్రం గుర్తుని నొక్కటం ద్వారా) లో చేర్చుకోండి.
  • వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేసేవారికి ప్రోత్సాహకంగా, సంబంధిత సవరణలకు ధన్యవాదాలు తెలపండి.

పని సూచనలు, పురోగతి

మార్చు

<చేర్చండి, తాజా చేయండి>

ఆంధ్రప్రదేశ్ లింకు వ్యాసాల గణాంకాలు

మార్చు

గత 30 రోజులలో వీక్షణలు

మార్చు

(అదనపు గణాంకాలు లేక విశ్లేషణ ఏమైనా అవసరమైతే క్వెరీల సహాయం కొరకు చర్చాపేజీలో అడగండి)

గత 30 రోజులలో సంబంధిత సవరణలు

మార్చు

ఇతర గణాంకాలు

మార్చు

ఇవీ చూడండి

మార్చు

గత కాలపు కృషి

మార్చు

ఇతరాలు

మార్చు