వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 20వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 20వ వారం
పాలపుంత అంతర్భాగంలో ఉన్న లక్షలాది నక్షత్రాలు. నాసా వారి స్పిట్జర్ స్పేస్ టెలిస్కోప్‌నుండి తీసిన ఇన్‌ఫ్రారెడ్ చిత్రం.

పాలపుంత అంతర్భాగంలో ఉన్న లక్షలాది నక్షత్రాలు. నాసా వారి స్పిట్జర్ స్పేస్ టెలిస్కోప్‌నుండి తీసిన ఇన్‌ఫ్రారెడ్ చిత్రం. [1]

ఫోటో సౌజన్యం: NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy (SSC/Caltech)