వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 21వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 21వ వారం
మహబూబ్‌నగర్ బస్‌స్టేషన్‌లోని దృశ్యం.

మహబూబ్ నగర్ బస్‌స్టేషన్‌లోని దృశ్యం.
(ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లోని ప్రతి గ్రామాన్ని, పట్టణాన్ని గురించీ ఒకో వ్యాసాన్ని, కొన్ని బొమ్మలను తెలుగు వికీలో కూర్చే ప్రయత్నం జరుగుతున్నది. దయచేసి సహకరించండి.)

ఫోటో సౌజన్యం: చంద్రకాంతరావు