వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 24వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 24వ వారం
వరంగల్ వేయి స్తంభాల గుడి

వరంగల్‌లో వేయి స్తంభాల గుడి 11 వ శతాబ్దంలో కాకతీయులచే చాళుక్యుల శైలిలో నిర్మించబడి నాటి కళా వైభవానికి మచ్చుతునకగా నిలచింది.

ఫోటో సౌజన్యం: దేవదాస్ కృష్ణన్, పూర్ణిమ