వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 25వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 25వ వారం
మెరుపు

మెరుపు అనేది వాతావరణంలో విద్యుత్తు ప్రసారం వల్ల జరిగే ప్రక్రియ.

ఫోటో సౌజన్యం: Fir0002