వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 29వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 29వ వారం
తడికలపూడిలో గ్రామదేవత గుడి

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, తడికలపూడి గ్రామంలో గ్రామదేవత గుడి. గుమ్మంపై "ఆంకాలమ్మ, గంగానమ్మ 101 దేవతలు ఉండు ఆలయం" అని వ్రాసి ఉన్నది

ఫోటో సౌజన్యం: కాసుబాబు