వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 30వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 30వ వారం
వాలి వధ

రామాయణం కిష్కింధ కాండలోని కధా దృశ్యం. - రాముని శరాఘాతుడై మరణిస్తున్న వాలి రామునితో భాషించుట - 1595 మొఘల్ కాలం నాటి చిత్రం (LACMA [1] సేకరణ)

ఫోటో సౌజన్యం: Redtigerxyz