వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 41వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 41వ వారం
కవిటం గ్రామం.

కవిటం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, పోడూరు మండలానికి చెందిన గ్రామము. ఈ గ్రామంలో ఆలయం, వెనుక కళ్యాణ మంటపం ఈ చిత్రంలో కనుపిస్తున్నాయి.

ఫోటో సౌజన్యం: విశ్వనాధ్.బి.కె.