వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 47వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 47వ వారం
తణుకులో నన్నయ విగ్రహం

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు పట్టణంలో ఆదికవి నన్నయ విగ్రహం. గోస్తని నది తీరాన ఈ ప్రాంతంలోనే మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరించిన నన్నయ యజ్ఞం చేసినట్టుగా చారిత్రక ప్రశస్తి ఉంది.

ఫోటో సౌజన్యం: విశ్వనాధ్.బి.కె.