వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 8వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 8వ వారం
దుకాణాల్లో అమ్మే తెలుగు పత్రికలు

దుకాణాల్లో అమ్మే తెలుగు పత్రికలు.

ఫోటో సౌజన్యం: కాసుబాబు