వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 40వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 40వ వారం
ఛాలెంజర్ స్పేస్ షటిల్

నాసా వారి ఛాలెంజర్ స్పేస్ షటిల్ (Shuttle Carrier Aircraft NASA-905 పైన) - జాన్సన్ ఎయిర్ స్పేస్ సెంటర్ మీదుగా కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్‌కు తిరిగి వస్తుండగా - ఏప్రిల్ 9, 1983 నాటి సినిమా.

ఫోటో సౌజన్యం: Great Images in NASA Description