వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 49వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 49వ వారం
విస్సన్నపేట సెంటర్

విస్సన్నపేట సెంటర్ - విస్సన్నపేట, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలము మరియు చిన్న పట్టణము.

ఫోటో సౌజన్యం: కాసుబాబు