వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 7వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2009 7వ వారం
తుంగ, భద్ర నదుల సంగమం

తుంగ, భద్ర నదుల సంగమం

ఫోటో సౌజన్యం: కాసుబాబు