వికీపీడియా:కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు వికీమీడియా పురస్కారం/2013/అభివృద్ధికి దోహదపడని అంశాలు

వికీ విధానాలు పై అవగాహన లోపం మార్చు

 • ప్రాజెక్టు రూపం మరియు పరిధిపై నిర్దుష్ట అవగాహన లేకుండా చేసే కృషి
 • స్వంత పరిశోధన లేక అనుభవ వ్యాసాలు
 • నకలుహక్కులపై స్పష్టత లేకుండా బొమ్మలు చేర్చడం లేక తగిన మార్పులు చేయకపోవడం
 • వ్యాసంలో కేవలం పత్రికావార్తలకు ప్రాముఖ్యత తో నాణ్యత దెబ్బతినే అవకాశం.
 • మూడో పార్టీ మూలాలు లేకుండా సంబంధీకులపై ప్రారంభించిన లేక విస్తరించిన రచనలు
 • సొంత ఆసక్తుల గురించి ప్రచార ప్రయత్నాలు
 • వికీకరణ లోపాలు

సహకారంలో లోపాలు మార్చు

 • చర్చాపేజీలలో స్పందనలేకపోవటం.
 • సమతుల్యత కోల్పోయి, అపోహలకు లోనై ఇతరుల సభ్యులపై నిందలు వేయుట
 • ఇతరుల నిర్మాణాత్మక సలహాలకు గౌరవం ఇవ్వని సందర్భాలు

ఆలోచన వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యంలో లోపాలు మార్చు

 • స్పందనలలో స్పష్టత తక్కువ
 • సాంకేతికాలపై అవగాహన తక్కువ

ఇతరాలు మార్చు

 • విధ్వంసక చర్యలు, విధానాల వ్యతిరేక చర్యలు(హెచ్చరించిన పిదపకూడా) చేసి కొంత కాలం నిరోధించబడడం