వికీపీడియా:దశాబ్ది ఉత్సవాల వికీ పురస్కార ఎంపిక/కొలబద్ద

మొదటి చిత్తు ప్రతి, సూచనలు వారం రోజులలోగా చర్చాపేజీలో చేయండి.

కొలబద్ద ప్రామాణికంగా వుంటే ఎంపిక మెరుగుగా వుంటుంది. ప్రతిపాదనలో గల పది విభాగాలకు 1 నుండి 10 కొలబద్దపై సభ్యుని కృషి మరియు ప్రాజెక్టుపై దాని ప్రభావాన్ని అంచనా వేయాలి. ఏదేని విభాగంలో ఎంపిక మండలి సభ్యునికి అంత అవగాహన లేకపోతే ఆ విభాగానికి మార్కులు (అన్ని ప్రతిపాదనలకు కూడా) ఇవ్వకూడదు. 1 స్థాయి, 10 స్థాయి ని నిర్వచించాలి. ఈ నిర్వచనం సాధారణ పదాలతో వుండాలి. ఎ వ్యక్తి రచనలను వుటంకించకూడదు. కనిష్ట స్థాయికి, గరిష్టస్థాయి కి గణాంకాలు నిర్వచించేటప్పుడు సాధారణ వికీసభ్యుడు రెండు మూడు సంవత్సరాలలో ఖాళీ సమయాల్లో ఎంత కృషి చేయగలడు అన్నది ప్రాతిపదికగా సభ్యుల అనుభవాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. అదే సమయంలో ఈ పురస్కారానికి విలువ తగ్గకుండా కృషి వుండాలనే అంశంకూడా పరిగణించడం జరిగింది.

వికీ కృషి విభాగాలు (Wiki Contribution Sections)

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసవిభాగంలో కృషి(ప్రధాన మరియు వర్గం పేరుబరి)

పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలు
 1. సభ్యుని కృషి గణాంకాలు
 2. సభ్యుని కృషి ప్రభావం
  1. విశేష వ్యాసాలలో సభ్యుని కృషి
  2. కొత్త వర్గం ప్రారంభం లేక విస్తృతి
  3. విస్తరణ, అక్షరదోషాలు దిద్దుట, సమగ్రరూపం, మూలాలు చేర్చుట, బొమ్మలు చేర్చుట లో లాంటి పనులు
  4. వర్గాల నిర్వహణ
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • వికీపీడియా గణాంకాలు కనీసం 200 లేక విక్షనరీ గణాంకాలు 500 లేక వికీసోర్స్ పుట గణాంకాలు 100
 • వికీపీడియారచనలలో చాలా వరకు మొలకలు లేక విక్షనరీలో అసమగ్ర పదపేజీలు లేక వికీసోర్స్ లో ఫ్రూప్ రీడ్ వాడని కృషి
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • వికీపీడియా గణాంకాలు కనీసం 2000 లేక విక్షనరీ గణాంకాలు 5000 లేక వికీసోర్స్ పుట గణాంకాలు 500
 • వికీపీడియారచనలలో కనీసం 10kb పై పరిమాణం గల వ్యాసాలు లేక విక్షనరీలో సమగ్ర పదపేజీలు లేక వికీసోర్స్ లో ఫ్రూప్ రీడ్ వాడినకృషి
 • కనీసం 5 వర్గాల నిర్వహణలో విశేష కృషి

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి -బొమ్మలు(ఫైళ్ల పేరుబరి)

పరిగణనలోకి తీసుకొనాల్సిన అంశాలు
 1. బొమ్మల ఎక్కింపు( తెవికీలో వాడినవి, స్థానికంగా కాని కామన్స్లో కాని ఎక్కించినవి)
 2. బొమ్మల సవరణ, పేజీ సవరణలు, లైసెన్స్, సముచిత వినియోగం
 3. ఈ వారం బొమ్మగా ప్రదర్శితమైనవి.
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • గణాంకాలు కనీసం 10
 • ప్రదర్శితమైన ఈ వారం బొమ్మలలో కనీసం 2
 • ఎక్కువగా సముచితవినియోగ బొమ్మలు
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • గణాంకాలు కనీసం 100
 • ప్రదర్శితమైన ఈ వారం బొమ్మలలో కనీసం 25
 • ఎక్కువగా సులభంగా దొరకని వికీకి అవసరమైన బొమ్మలు, స్వేచ్ఛానకలుహక్కుల క్రింద చేర్చిన బొమ్మలు

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి -సహాయం (సహాయం పేరుబరి )

కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • గణాంకాలు కనీసం 10
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • గణాంకాలు కనీసం 100
 • అనువాదాలలో/ తాజాకరణలలో విశేష కృషి

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి - మూసలు,సాంకేతికాలు (మూసలు, మీడియావికీ(ట్రాన్లేట్ వికీకూడా) పేరుబరి మరియు బాట్ ఖాతాపని)

పరిగణనలోకి తీసుకొనవలసిన అంశాలు
 1. మూసలు, మీడియావికీ పేరుబరి మరియు బాట్ ఖాతాపని
 2. ట్రాన్లేట్ వికీలో వికీ వాడుకరి అంతర్వర్తికి సంబంధించిన పని
 3. కృషి ప్రభావం
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • మూస పేరుబరిలోగణాంకాలు కనీసం 10
 • సాధారణ స్థాయి కొత్త మూసల తయారీ
 • అనువాదాలలో సాధారణ కృషి
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • మూసపేరుబరిలోగణాంకాలు కనీసం 100
 • క్లిష్టమైన స్థాయి కొత్త మూసల తయారీ
 • అనువాదాలలో విశేష కృషి
 • మీడియావికీ పేరుబరిలో స్క్రిప్టులలో పని
 • బాట్ స్క్రిప్టులు కనీసం 2

తెలుగు వికీ ప్రాజెక్టులలో వ్యాసేతర విభాగంలో కృషి - వికీ ప్రాజెక్టులు(విధానాలు,వికీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు)

పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలు
 1. రచ్చబండలో క్రియశీలంగా వుండుట
 2. సముదాయ ప్రాజెక్టులలో క్రియాశీలంగా వుండుట
 3. మొదటి పేజీ శీర్షికల నిర్వహణకు సహకారం
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • గణాంకాలు కనీసం 100
 • విధానాల అనువాదాలలో సాధారణ కృషి
 • కనీసం 1 వికీఅభివృద్ధి ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనుట
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • గణాంకాలు కనీసం 300
 • అనువాదాలలో విశేష కృషి
 • సమన్వయం చేసిన వికీ అభివృద్ధిప్రాజెక్టు 1

సహసభ్యులకు ప్రోత్సాహం, సహకారం మరియు వికీనడవడి

కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • చర్చాపేజీలలో గణాంకాలు కనీసం 100
 • సహ సభ్యులకు మెడల్స్ ప్రదానం కనీసం 1
 • చర్చలలో కొద్దిమాత్రమే వికీసూత్రాల పాటింపు
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • చర్చాపేజీలలో గణాంకాలు కనీసం 300
 • సహ సభ్యులకు మెడల్స్ ప్రదానం కనీసం 3
 • చర్చలలో బలంగా వికీసూత్రాల పాటింపు

ఆన్లైన్ ప్రచారంలో కృషి

పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలు
 1. వికీవిషయాల గురించి ప్రచారం (ఫేస్బుక్,ట్విట్టర్,మెయిల్ జాబితా, బ్లాగు, వెబ్చాట్, గూగూల్ ప్లస్, ఆర్కుట్)
 2. సమావేశాలలో పాల్గొనుట, స్పందనలు
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • క్రియాశీలంగా వున్న మాధ్యమాలు: కనీసం1
 • వికీ సందేశాలు కనీసం 10
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • క్రియాశీలంగా వున్న మాధ్యమాలు:కనీసం3
 • వికీ సందేశాలు కనీసం 25

భౌతిక ప్రచారంలో కృషి

పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలు
 1. వికీ ప్రచారం మరియు శిక్షణ
 2. వికీ అకాడమీలగురించి సంస్థలతో సంప్రదింపులు
 3. వికీ అకాడమీలు, జాతీయ, అంతర్జాతీయ సమావేశాలలో పాల్గొనుట
 4. నివాసమున్న ప్రాంతంలోని సమావేశంలో పాల్గొనుట
 5. దూరప్రాంతాలసమావేశంలో స్కైప్ ద్వారా పాల్గొనుట
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • క్రియాశీలంగా పనిచేసిన ప్రచార, శిక్షణ సమావేశాలు కనీసం:1
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • క్రియాశీలంగా పనిచేసిన ప్రచార, శిక్షణ సమావేశాలు కనీసం:3
 • సమన్వయంలో ప్రధానపాత్రను పోషించినవి:1
 • రాష్ట్ర, జాతీయ లేక సాంవత్సరిక సమవేశాలలో పాత్ర

వికీ విధానాలపై అవగాహన

పరిగణనలోకి తీసుకొనవల్సిన అంశాలు.
 1. మూలసూత్రాల పై అవగాహన
 2. వికీ మీడియా ప్రాజెక్టు విధానాలు, మార్గదర్శకాలు
  1. నకలుహక్కులపై స్పష్టత
 3. వికీపై ప్రభావం
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • చేసిన క్రియలు విధానాలకు తరచు విరుద్ధంగా వుండడం
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • చేసిన క్రియలు విధానాలకు చాలావరకు అనుగుణంగా వుండడం

తెలుగేతర సోదర వికీప్రాజెక్టులలో కృషి(Contribution to Non Telugu Wikimedia Projects)

పరిగణనలోకి తీసుకొనవలసినవి
 1. తెలుగు వికీలలో వాడని కామన్స్ కృషి
 2. ఇతరవికీ కృషి(ఆంగ్లము ఇతర భారతీయ భాషలు, మెటా)
 3. ఇతర వికీలనుండి తెచ్చిన ఉత్తమ విధానాలు, ‌విషయాలు
 4. ఇతర వికీలకు తీసుకెళ్లిన తెలుగు వికీల ఉత్తమ విధానాలు, విషయాలు
కనిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • కనీసం 1 ప్రాజెక్టులో మార్పుల గణాంకాలు: 10
గరిష్ట స్థాయి కి సూచనలు
 • కనీసం 2 ప్రాజెక్టులలో మార్పుల గణాంకాలు: 100
 • మార్పుల విశేష ప్రభావం