వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/గ్రోత్ ప్రాజెక్టు/కొత్త వాడుకరి నమోదు కాగానే

గ్రోత్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కొత్తగా ఒక వాడుకరి నమోదు కాగానే ఏం జరుగుతుందో ఈ పేజీ వివరిస్తుంది. ఇది 2021 మార్చి 26 నాటి పద్ధతి. ఈ ప్రాజెక్టు మెరుగుదలలో భాగంగా నిరంతరం మార్పులకు లోనౌతూ ఉంటుంది కాబట్టి, దీనికి త్వరలోనే కాలదోషం పట్టే అవకాశం ఉంది.

కొత్త వాడుకరి నమోదు పూర్తి కాగానే వారికి ఒక సర్వే పేజీ కనిపిస్తుంది. ఈ పేజీలో నాలుగు ప్రశ్నలుంటాయి:

కొత్త వాడుకరి నమోదు కాగానే గ్రోత్ ప్రాజెక్టు చూపించే సర్వే పేజీ.

వాటిలో మొదటి ప్రశ్నకు ఉన్న సమాధానాల డ్రాప్‌డౌను పెట్టె ఇది. ఇందులోంచి సమాధానాలు ఎంచుకోవాలి
గ్రోత్ ప్రాజెక్టు చూపించే సర్వే పేజీలోని మొదటి ప్రశ్న.

ఇది రెండవ ప్రశ్నకు ఉన్న సమాధానాల డ్రాప్‌డౌను పెట్టె. ఇందులోంచి సమాధానాలు ఎంచుకోవాలి:
గ్రోత్ ప్రాజెక్టు చూపించే సర్వే పేజీలోని రెండవ ప్రశ్న.

మూడవ ప్రశ్న మీ ఈమెయిలు ఇవ్వండి. ఇది ఐచ్ఛికం. నమోదు చేసుకునేటపుడు ఈమెయిలు ఇవ్వకపోతేనే ఇక్కడ అడుగుతుంది. అక్కడ ఇచ్చి ఉంటే ఇక్కడ అడగదు.

నాలుగవ ప్రశ్న, మీకు ఇతర భాషలు ఏమైనా వచ్చా అని.


ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చి, "ముగించు" బొత్తాన్ని నొక్కినపుడు సర్వేలో ఇచ్చిన సమాధానాలను సేకరించి, తరువాతి పేజీకి తీసుకుపోతుంది. "సర్వేను వదిలెయ్యండి" బొత్తాన్ని నొక్కినపుడు సర్వేను వదిలేసి తరువాతి పేజీకి తీసుకుపోతుంది.

తరువాతి పేజీ ఎంపిక: తరువాత ఏ పేజీకి వెళ్ళాలనే విషయమై వాడుకరికి రెండు ఆప్షన్లుంటాయి
మొదటిది, ఏ పేజీ నుండి ఖాతా తెరిచే పేజీకి వెళ్ళారో ఆ పేజీకి వెళ్ళడం. రెండవది, వాడుకరి హోంపేజీకి వెళ్ళడం.

వాడుకరి హోంపేజీ ఇలా ఉంటుంది.

అప్పటికే వాడుకరికి ఒక వికీపీడియాకు స్వాగతం అంటూ ఒక గమనింపు వచ్చి ఉంటుంది ఇలా

ఒక అలర్టు కూడా చూపిస్తుంది ఇలా