వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/మొలకల విస్తరణ ఋతువు 2020/Katta Srinivasa Rao కృషి

క్ర.సం వ్యాసం పేరు విస్తరించిన తేదీ మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం () తరువాతి పరిమాణం () చేర్చిన బైట్లు ( మైనస్ ) సృష్టించిన వాడుకరిపేరు
1
2