నియోజక వర్గాల సమాచారం

మీకు శాసన సభ మరియు, పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం తెలుసా? అయితే ఎందుకాలస్యం?. మన రాష్ట్రంలో ప్రతి నియోజక వర్గానికి ఒక పేజీ ఉన్నది. ఆ పేజీలో మీకు తెలిసిన సమాచారాన్ని చేర్చేయండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా