వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు

వికీపీడియాలో రాసేవారికీ, చదివేవారికీ ఉపయోగపడగల చిట్కాలివి. ఇక్కడి చిట్కాలన్నీ కూడా వికీపీడియా పనితీరుకు సంబంధించినవే ఉంటాయి. విజ్ఞాన సర్వస్వానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉండవు.

ఈ నాటి చిట్కా...
ఈ వారం సమైక్య కృషి

ప్రతీ వారం కొన్ని ఎంచుకున్న వ్యాసాలపై సభ్యులంతా కలసి సమిష్టిగా కృషి చేసి వ్యాసాలను అభివృద్ధి పరుస్తున్నారు. పేజీ పై భాగాన ఉన్న నీలం మరియు కాషాయపు లింకులలో కుడివైపు నుండి రెండవ లింకును నొక్కితే ఈ వారము సమైక్య కృషి జరుపబడుతున్న వ్యాసాలు చూడవచ్చు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా

తనంతట తాను ప్రతిరోజూ తాజాఅయ్యే చిట్కాను తెలుసుకోవడానికి మీ సభ్య పేజీలో
{{ఈ నాటి చిట్కా}}ను చేర్చండి.

ఇంతకుముందు సంవత్సరం చిట్కాలు

మార్చు

2007

మీరు కూడా చిట్కాలు వ్రాయడంలో తోడ్పడవచ్చు

మార్చు

కొత్త చిట్కాలను చేర్చదలిస్తే కింది విధంగా చెయ్యండి.

  1. మీరు చేర్చదలచిన చిట్కాను ఈ పేజీకి ఒక ఉపపేజీని సృష్టించి అక్కడ రాయండి. ఉపపేజీని ఇలా సృష్టించాలి: [[వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/<నెలపేరు> <తేదీ>]]. ఇప్పటికే ఏ తేదీ వరకు పేజీలు ఉన్నాయో చూసి, ఆ తరువాత తేదీతో పేజీని సృష్టించండి.ఇలా చెయ్యడం వలన మీరు రాసిన చిట్కా ఆ తేదీన వికీ మొదటి పేజీలో ప్రదర్శితమౌతుంది.
  2. తరువాత ఈ పేజీ యొక్క దిద్దుబాటు పేజీని తెరిచి, అక్కడ అడుగున మీరు సృష్టించిన ఉపపేజీ లింకును చేర్చండి. అంటే :[[వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/<నెలపేరు> <తేదీ>]]అని చేర్చండి.

జనవరి

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 1 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 2 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 3 - "ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి?"
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 4 - "5 నిముషాల్లో వికీ"
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 5 - "ఉపవర్గాలు ఎలా మొదలుపెట్టాలి?"
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 6 - ఆ నిజం ఎక్కడినుండి వచ్చింది?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 7 - వికీపీడియా ఎంత ప్రజాదరణ పొందింది?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 8 - వికీపీడియా వ్యాసంలో శీర్షికలు ఎలా వ్రాయాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 9 - వికీపీడియాలో వెతకడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 10 - దిద్దుబాటు పెట్టెలో భాషలు మారడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 11 - మీ బ్రౌజరులో తెలుగు సరిగా కనిపించడం లేదా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 12 - మీరు అనువాదం బాగా చేయగలరా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 13 - మీ పేజీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 14 - పేజీ మార్పులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 15 - సంతకం చేయడం మర్చిపోకండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 16 - నేను ఎలా తోడ్పడగలను?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 17 - తెలుగువికీలో ఆంగ్ల వ్యాసాలా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 18 - సంతకాన్ని మార్చుకోవడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 19 - బ్రౌసర్ కాషెను తొలగించడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 20 - నేను సైతం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 21 - గ్రామ చరిత్ర
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 22 - మూడు మహత్వ నిర్దేశకాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 23 - మౌలిక పరిశోధనలు నిషిద్ధం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 24 - మీడియావికీ భాష
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 25 - మీరు కూడా చిట్కాలు వ్రాయవచ్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 26 - ఒక పేజీ చరిత్ర
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 27 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 28 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 29 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 30 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జనవరి 31 -

ఫిబ్రవరి

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 1 - క్యాలండర్ చిట్కా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 2 - దారి మార్పుకి దారి మార్పులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 3 - వ్యాస పరిచయం గురించి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 4 - వ్యాసాన్ని ఫలానా వర్గంలో ఎలా చేర్చాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 5 - వికీపీడియాను గూగుల్ ఉపయోగించి వెతకండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 6 - సోదర ప్రాజెక్టూలు మరియు అంతర్వికీ లింకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 7 - వికీపీడియాను ఎంతవరకూ నమ్మొచ్చు?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 8 - మొలకలను కనుక్కోవటం, వ్యాసాలుగా తీర్చిదిద్దటం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 9 - మీరు చేసిన మార్పులను లెక్కపెట్టుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 10 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 11 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 12 - ఎక్కడ ప్రారంభించాలి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 13 - ఒకే వ్యాసానికి రెండు పేర్లు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 14 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 15 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 16 - వికీ సభ్యుల ప్రయోగాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 17 - వికీపీడియాలో పదాల రంగులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 18 - దిద్దుబాటు పెట్టె
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 19 - ఒకే వ్యాసంలోని విభాగానికి లింకు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 20 - హైపర్ లింకు బ్రాకెట్టులో ఇచ్చిన బాగాన్ని కనపడకుండా చేయాలంటే
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 21 - అనే ట్యాగులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 22 - వ్యాసంలో ప్రస్తుత నెలపేరు, ప్రస్తుత నెల సంఖ్య
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 23 - తెవికీలో ఎన్ని వ్యాసాలున్నాయో తెలుసుకోవాలంటే
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 24 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 25 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 26 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 27 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 28 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 29 - మీరడిగిన ప్రశ్నలను గమనించండి

మార్చి

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 1 - కొత్త లైను
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 2 - వికీ చిహ్నాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 3 - పరికరాల పెట్టె
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 4 - కామన్స్
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 5 - కొత్త వ్యాసాన్ని ప్రారంభించేటపుడు అన్వేషణ చేయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 6 - కొన్ని బొమ్మలు కామన్సులో ఉంటాయి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 7 - రాశి కన్నా వాసి ముఖ్యం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 8 - కీ బోర్డు అడ్డదారులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 9 - కీ బోర్డు అడ్డదారులు Esc మరియు Ctrl-[
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 10 - లింకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 11 - బయటి పేజీలకు లింకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 12 - వ్యాసాల తొలగింపు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 13 - విక్షనరీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 14 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 15 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 16 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 17 - కొన్ని కష్టమైన పదాలు - వాటిని టైపు చెయ్యడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 18 - వ్యాసాలు వర్గీకరించడం కూడా ముఖ్యం.
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 19 - మొలకలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 20 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 21 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 22 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 23 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 24 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 25 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 26 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 27 - మూసకు లింకు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 28 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 29 - ఏకవచన ప్రయోగం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 30 - సభ్యుల పేజీ మూసలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 31 - వేదిక

ఏప్రిల్

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 1 - మీ సంతకాన్ని మార్చుకోవచ్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 2 - రంగులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 3 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 4 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 5 - సంతకం చేయడం (కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 6 - గ్రామాల గురించి ఏమి వ్రాయవచ్చును
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 7 - ప్రత్యేక పేజీలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 8 - ఫుల్ స్టాప్, కామాల తరువాత ఖాళీ ఉంచండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 9 - "దేశం" లేదా "దేశము"
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 10 - ఎవరీ విర్వాహకులు?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 11 - ఉచితం కాని "FAIR USE IN" కాపీ హక్కు ఏమిటి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 12 - ఎక్కువ సమయం లేదు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 13 - వేరే వూళ్ళ గురించి వ్రాయొచ్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 14 - టీవీలో సినిమా చూసినప్పుడు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 15 - కాలమ్‌లగా అమరిక
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 16 - పేపర్లో చదివిన వార్తలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 17 - బొమ్మ, వర్గం, మూసల లింకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 18 - In text citation రిఫరెన్సును ఎలా వ్రాయాలి.
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 19 - దారి మళ్ళింపు ఎందుకు?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 20 - సరైన ఉచిత బొమ్మ దొరకడం లేదు.
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 21 - ఫలానా వూరు ఏ మండలంలో ఉంది?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 22 - ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ వాడలేను
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 23 - మూసల లింకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 24 - బొమ్మలను ముందుగా 'క్రాప్' చేయడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 25 - అనువాదంలో పదాల ఇబ్బందులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 26 - టెక్నికల్ విషయాలు కష్టంగా ఉన్నాయి.
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 27 - పాత పుస్తకాలలో సినిమా ప్రకటనలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 28 - వ్యాసం చరిత్ర
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 29 - కొటేషన్లు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఏప్రిల్ 30 - తరచు వాడే చిహ్నాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 1 - చిట్కాల మూసలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 2 - వికీపీడియా ఈమెయిలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 3 - ఇతర వ్యాసాలు పరిశీలించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 4 - సోదర ప్రాజెక్టులను దర్శించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 5 - పేజీలను తరలించడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 6 - రచనలు కాదు, రచనల "గురించి"
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 7 - పాత చర్చల నిక్షిప్తం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 8 - మూలాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 9 - బాగున్న వ్యాసాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 10 - విభాగం లింకు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 11 - సమస్యలను అర్ధం చేసుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 12 - వికీపీడియాలోని సమాచారానికి కాపీహక్కులు లేవా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 13 - విషయ సూచిక
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 14 - సరి చూసుకోవడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 15 - కొత్త వ్యాసాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 16 - మీరు అందంగా డిజైన్ చేసిన పేజీ గజిబిజిగా కనిపిస్తోందా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 17 - కొత్త సభ్యులను బెదరగొట్టవద్దు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 18 - దిద్దుబాటు సారాంశం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 19 - Weasel Words వాడవద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 20 - peacock terms వాడవద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 21 - ప్రతి పదానికీ రిఫరెన్సు చూపాలా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 22 - ఇప్పటి దాకా నేను ఎన్ని దిద్దుబాట్లు చేశాను?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 23 - క్రొత్త సభ్యులకు సహాయం చాలా అవసరం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 24 - మొదటి పేజీ విషయాలను చొరవగా దిద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 25 - వర్గీకరణకు సహకరించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 26 - విషయం ప్రాముఖ్యతను బట్టి వ్యాసాలు ఆరంభించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 27 - వీక్షణ జాబితాను పెట్టుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 28 - విభాగం వారీగా దిద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 29 - నియమాలు ఏకరువు పెట్టవద్దు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 30 - వికీ శ్రామికులు వెట్టిచాకిరీ చేయడంలేదు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మే 31 - దళాలు ఏర్పరచుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 1 - ఇతరుల కృషిని గమనించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 2 - అంతర్వికీ లింకులు ఇవ్వండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 3 - వ్యాసం చివరిలో ఉండవలసిన ముఖ్య విభాగాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 4 - బొమ్మల కాపీ హక్కులు పేర్కోవడం మరచిపోవద్దు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 5 - మౌలిక పరిశోధనలు నిషిద్ధం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 6 - చదవడానికి అక్షరాలు పెద్దగా గాని, చిన్నగా గాని కావాలా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 7 - {{fact}}
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 8 - మూసలు చేయడానికి సులభమైన మార్గం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 9 - మెలికెల దారిమార్పులు సరి చేయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 10 - మీకు ఆసక్తి ఉన్న విషయాలపై కేంద్రీకరించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 11 - వ్యాసాల వాణ్యతను బేరీజు వేస్తూ ఉండండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 12 - వీర తాళ్ళకు వికీ సరైన క్షేత్రం కాదు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 13 - ఈ వారం వ్యాసాలను మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 14 - peacock terms వాడవద్దండి (Repeat of May 20 Tip)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 15 - అమూల్యమైన తెలుగు పుస్తకాల వనరు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 16 - ఇంటర్నెట్‌లో తెలుగులో వెతకండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 17 - పాలిసీల క్రమబద్ధీకరణకు తోడ్పడండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 18 - 5 నిముషాల్లో వికీ (Repeat of Jan 4 Tip)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 19 - సరైన వర్గాలు చేర్చండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 20 - సినిమా వాల్‌పోస్టర్లు ఫొటోలు తీయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 21 - అక్షర క్రమంలో అన్ని వ్యాసాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 22 - ఈ నేంస్పేసులేంటి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 23 - కేలెండర్ ఎంట్రీలను మరచిపోవద్దు.
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 24 - లింకులను సరి చూడండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 25 - ఎన్నికలలో విజృంభించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 26 - అభిప్రాయ విభేదాలను గౌరవించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 27 - ఏది వికీకి అనర్హం?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 28 - జిల్లా, పట్టణం, మండలం, వూరు, అసెంబ్లీ, లోక్ సభ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 29 - గ్రామాల గురించి సమాచారం ఇలా సేకరించవచ్చును
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 30 - నియోజక వర్గాల ఫలితాల గురించి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 1 - యాదృచ్చిక పేజీ చూశారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 2 - ఆ మహానుభావులను స్మరించుకొందాం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 3 - పాఠం మధ్యలో రిఫరెన్సులు (repeat of 18 April TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 4 - Weasel Words వాడవద్దండి (repeat of 19 May TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 5 - ఒక వ్యాసాన్ని విశేష వ్యాసంగా తీర్చిదిద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 6 - దిద్దుబాట్ల సంఖ్య ఎంత ముఖ్యం?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 7 - మీ దృక్పథం వేరు, తటస్థ దృక్పథం వేరు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 8 - పైపు లింకులలో కిటుకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 9 - మీరు వికీమత్తులా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 10 - తరచు అడిగే ప్రశ్నలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 11 - వికీ పీడియాలో మీరు వ్రాసింది మీ స్వంతం కాదు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 12 - ఏది వికీ పీడియా కాదు-1
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 13 - తెలుగు వికీ గురించి ఎందరికి తెలుసు?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 14 - ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి? (repeat of Jan-3 TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 15 - ఈ వారం సమైక్య కృషి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 16 - కాలమ్‌లుగా విషయం అమరిక (repeat of Apr-15 TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 17 - బొమ్మల తయారీలో ఉపయోగపడే ఉచిత సాఫ్ట్‌వేరులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 18 - అప్‌లోడ్‌ చేయడానికి ముందు బొమ్మలకు మార్పులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 19 - వికి మార్క్‌అప్‌ను ఇతరులకు వివరించడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 20 - మొదటి పేజీ వ్యాసాల నిర్వహణ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 21 - బొమ్మల కాపీ హక్కుల గురించి ఇంత పట్టుదల ఎందుకు?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 22 - వ్యాసం ప్యాకేజింగ్
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 23 - అప్‌లోడ్‌ చేయడానికి ముందు బొమ్మల లైసెన్సు వివరాలు చూడండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 24 - బొమ్మలు వాడే ముందు గమనించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 25 - మీరు నిర్వాహక బాధ్యతలను తీసికోవచ్చును
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 26 - ఇంకొన్ని చిట్కాలు వ్రాయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 27 - దుశ్చర్యలా? ప్రయోగాలా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 28 - వారిని అభినందించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 29 - అక్షర దోషాలు సరిచూడండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 30 - అసలు రచయితలను గౌరవించండి.
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 31 - వెతకటంలో ఇబ్బంది

ఆగష్టు

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 1 - కొత్త సభ్యులకు కొన్ని సలహాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 2 - మీ వీలును బట్టే వికీలో కృషి చేయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 3 - వర్గాలుండగా జాబితాలెందుకు?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 4 - కాలేజి కోర్సులవంటి వ్యాసాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 5 - విశేష వ్యాసాలను అనువదించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 6 - మీ వాడుకరి పేజీ (Your user page)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 7 - Copyrights? Copyleft?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 8 - గూగుల్‌లో వెతికేప్పుడు వికీపీడియా సైటును ఎన్నుకోవడం లేదా మినహాయించడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 9 - బొమ్మల వివరాలు వ్రాయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 10 - వ్యాసాల నాణ్యతలను పెంచడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 11 - సోదర ప్రాజెక్టులు మరియు అంతర్వికీ లింకులు (Repeat of Feb-6 TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 12 - దిద్దుబాటు సారాంశం (Repeat of May-18 TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 13 - రచనలు కాదు, రచనల "గురించి" (Repeat of May-6 TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 14 - మంచి వ్యాసం లక్షణాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 15 - వ్యాసాలలో మీ పేర్లు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 16 - బొమ్మల కాపీ హక్కులు పేర్కోవడం మరచిపోవద్దు (Repeat of June-4 TOTD)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 17 - అయోమయ నివృత్తి పేజీలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 18 - సరైన సమాచారం, మంచి ప్రమాణాలు, సహచరులతో సంప్రదింపులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 19 - ఈ వారం వ్యాసం పరిగణనలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 20 - ఎలాంటి వ్యాసాలకు ప్రాధాన్యతను ఇవ్వవచ్చు?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 21 - దేని గురించి రాయాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 22 - బొమ్మలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 23 - ప్రస్తుతం అవసరమైన మార్పులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 24 - వర్గానికి లింకు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 25 - ఆడియో ఫైళ్ళ వినియోగం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 26 - దిద్దుబాట్లను లెక్కించే ఉపకరణం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 27 - ఉచితం కాని బొమ్మలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 28 - సభ్యత్వం ప్రోత్సహించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 29 - మార్పుల పహరా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 30 - అచ్చుతప్పులను సరిదిద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఆగష్టు 31 - వివాదాలు

సెప్టెంబరు

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 1 - నేను వ్రాసిన వర్గం లింకు కనబడడం లేదు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 2 - విభాగం వారీగా దిద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 3 - వ్యాసం ఉన్నదో లేదో వెతకటం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 4 - సమిష్టి కృషిలో పాల్గొనండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 5 - మూడు మహత్వ నిర్దేశకాలు (jan 22 tip repeated)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 6 - లింకులు వ్రాసే విధానం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 7 - వ్యాసాల పేర్లతో ఇబ్బంది
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 8 - కాల్పనిక సాహిత్యం గురించి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 9 - మంచి వ్యాసం లక్షణాలు - 1
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 10 - ఇతరుల సమయాన్ని వృధా చేయకండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 11 - వ్యాసంలో పలుమార్లు వచ్చే రిఫరెన్సుల గురించి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 12 - వ్యాసాలను విస్తరించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 13 - ఆంధ్రులు ఆరంభ శూరులా?'
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 14 - అనువాదం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 15 - అతిగా విధానాలు ఇబ్బందికరం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 16 - మంచి వ్యాసం లక్షణాలు-2
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 17 - రచనలు కాదు, రచనల "గురించి" (మే 6 చిట్కా కాపీ) (
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 18 - మీరు వికీమత్తులా? ‎ (జూలై 9 చిట్కా కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 19 - కొత్త వారికి సహాయం చేయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 20 - మీ సభ్య పేజీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 21 - అనుమతి అడగడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 22 - విధానాలు మీరే తయారు చేయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 23 - బొమ్మలకు పేర్లు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 24 - ఆన్‌లైన్ విజ్ఞాన సర్వస్వాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 25 - ఉచిత బొమ్మలు వెతకడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 26 - కావాల్సిన వ్యాసాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 27 - భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ - అసభ్య పదజాలం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 28 - మంచి వ్యాసం లక్షణాలు-3
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 29 - వికీపీడియా:విమర్శలు - జవాబులు - 1
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/సెప్టెంబర్ 30 - మౌలిక పరిశోధనలు ఎందుకు నిషిద్ధం?

అక్టోబర్

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 1 - వికీపీడియాలో సంతకం చెయ్యడం ఎలా? (అక్టోబర్ 25, 2007 నుండి కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 2 - వికీపీడియాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిప్రాయం మరియు వినియోగం (నవంబర్ 20, 2007) నుండి కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 3 - దారిమార్పు, సంఖ్యాయుత జాబితా - (నవంబర్ 1, 2007 నుండి కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 4 - విషయసూచికతో దోబూచులు - (నవంబర్ 2, 2007]] నుండి కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 5 - వికీపీడియా: విమర్శలు - జవాబులు - 2
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 6 - మీరు అనువాదం బాగా చేయగలరా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 7 - ఛాయా చిత్రాలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 8 - సందర్శకులను పెంచండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 9 - అంతర్వికీ లింకుల గురించి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 10 - సంతకాన్ని మార్చుకోవడం ఎలా (జనవరి 18 చిట్కా కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 11 - దారి మార్పులు ఎప్పుడు తయారు చెయ్యాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 12 - వికీపీడియా ఒక అధికార వ్యవస్థ కాదు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 13 - GFDL అంటే ఇది కాదు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 14 - ఇలాంటివి వికీపీడియాలో వ్రాయవద్దు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 15 - అమూల్యమైన తెలుగు పుస్తకాల వనరు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 16 - బొమ్మల కాపీ హక్కులు పేర్కోవడం మరచిపోవద్దు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 17 - అప్పిచ్చువాడు, వైద్యుడు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 18 - మీకు తెలుగు సాహిత్యంపై ఆసక్తి ఉన్నదా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 19 - వర్గాలు చేర్చండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 20 - వికీపీడియా గురించి తీవ్రమైన విమర్శలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 21 - మొదటి పేజీ శీర్షికలను చొరవగా దిద్దండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 22 - Copyrights? Copyleft!
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 23 - కొన్ని కష్టమైన పదాలు - వాటిని టైపు చెయ్యడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 24 - నిజం మాత్రమే కాదు - నిర్ధారింపదగినది కావాలి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 25 - వికీపీడియాలో సంతకం చెయ్యడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 26 - సంతకాన్ని మార్చుకోవచ్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 27 - మీ సభ్యనామాన్ని మార్చుకోవచ్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 28 - వర్గాలు తయారు చెయ్యటం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 29 - పేజీలో మొట్ట మొదటి విభాగాని కంటే ముందుండే భాగాన్ని దిద్దుబాటు చెయ్యడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 30 - బయటి లింకులకు బాణం గుర్తు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/అక్టోబర్ 31 - బయటి లింకుల కోసం వెతకడం

నవంబర్

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 1 - దారిమార్పు, సంఖ్యాయుత జాబితా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 2 - విషయసూచికతో దోబూచులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 3 - విషయసూచిక నిర్వహణ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 4 - ప్రత్యేక పేజీలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 5 - కొత్త లైను కావాలంటే..
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 6 - వికీపీడియా స్వరూపాన్ని మార్చుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 7 - స్వీయచరిత్రలు రాయకండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 8 - సమిష్టి కృషి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 9 - ఎరుపు రంగు లింకులను ఎలా వాడాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 10 - కొత్త పేజీని సృష్టించడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 11 - కొత్త సభ్యులను ఆహ్వానించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 12 - లింకుల కిటుకులు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 13 - పైపు కిటుకులో ఉప కిటుకు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 14 - పేజీని వర్గానికి చేర్చడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 15 - పేజీని వర్గీకరించకుండా వర్గానికి లింకు ఇవ్వడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 16 - వ్యాసం ప్రారంభించే ముందు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 17 - వికీపీడియాలో "నేమ్ స్పేసు" లనబడే 16 విభాగాలున్నాయి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 18 - ఓ నేమ్ స్పేసు లోని పేజీలన్నిటినీ చూడడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 19 - ఒకే వ్యాసానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేర్లు ఉండే అవకాశముంటే.. (దారి మార్పు)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 20 - వికీపీడియాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిప్రాయం మరియు వినియోగం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 21 - ఒకటికంటే ఎక్కువ పేజీలలో వాడడానికి వీలుగా మూసలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 22 - వికీపీడియా ప్రత్యేక పేజీలు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 23 - ఏ సభ్యుడు/సభ్యురాలు ఏమేం రచనలు చేసారో చూడడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 24 - మీ దిద్దుబాట్లను లెక్కపెట్టుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 25 - ఉచిత లైసెన్సులు కల బొమ్మలను అప్‌లోడ్ చెయ్యడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 26 - మీరు చేసిన దిద్దుబాటు గురించి క్లుప్తంగా దిద్దుబాటు సారాంశం పెట్టెలో రాయండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 27 - మూసలను విస్తరించి చూడడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 28 - వికీపీడియాలో సమయాన్ని చూడడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 29 - ఓ పేజీ యొక్క ఉపపేజీల జాబితాను చూడడం ఎలా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/నవంబర్ 30 - నిర్వాహకుడు కావడం

డిసెంబర్

మార్చు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 1 - దిద్దుబాటు సారాంశం రాయడం మర్చిపోతున్నారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 2 - వ్యాసాల్లో భాషాదోషాలను గమనించారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 3 - వ్యాసాల్లో రచయితలు తమ పేరు వ్రాయవద్దు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 4 - తెవికీలో తప్పిపోయారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 5 - నిర్వాహకుడి సహాయం కావాలా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 6 - ఒకే సభ్యనామాన్ని సోదర ప్రాజెక్టులలో కూడా వాడేందుకు గాను జాగ్రత్త చేసుకోండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 7 - మొలక
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 8 - పేజీ చరితం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 9 - దిద్దుబాటు పెట్టె యొక్క ఎత్తును తగ్గించుకోవడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 10 - ఒక వ్యాసానికి బొమ్మలను చేర్చడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 11 - మీకు మౌస్ వాడడం అంతగా ఇష్టం ఉండదా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 12 - peacock terms వాడవద్దండి (పాత చిట్కా కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 13 - Weasel Words వాడవద్దండి (పాత చిట్కా కాపీ)
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 14 - ఇతర భాషలనుండి వ్యాసాలను తెలుగులోకి అనువదించండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 15 - ఇతరభాషలకు లింకులు ఇవ్వడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 16 - అంతర్వికీ లింకులు ఇవ్వడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 17 - మీరు కొత్తగా చేరారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 18 - చొరవ తీసుకుని దిద్దుబాట్లు చెయ్యండి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 19 - మీ సభ్య పేజీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 20 - దిద్దుబాట్లు ఎలా చేయాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 21 - వికీపీడియా శైలి
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 22 - మీరు వికీపీడీయా గణాంకాలను పరిశీలించారా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 23 - మీకు వికీపీడీయాపై సందేహాలున్నాయా?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 24 - నా వీక్షణ జాబితా
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 25 - డిజిటల్ ఆడియో ఎడిటర్లు
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 26 - వ్యాసాలను వెతకడం
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 27 - విక్షనరీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 28 -
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 29 - మీ సభ్యుని పేజీ
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 30 - ఖాతా ఎందుకు సృష్టించుకోవాలి?
వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/డిసెంబర్ 31 - నా అభిరుచులు లో ఇటీవలి మార్పులను ఉత్కృష్టపరచుకోండి