వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 22

మీరు మీ వ్యాసంలో ప్రస్తుత నెలపేరు వాడాలనుకొంటే {{CURRENTMONTHNAME}} ట్యాగును వాడుకోవచ్చు. అలాగే ప్రస్తుత నెల సంఖ్య వాడాలంటే {{CURRENTMONTH}} అని వాడవచ్చు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా