మూసకు లింకు

ఒక మూస ప్రతిష్టేపించబడకుండా ఒక పేజీలో నీలం రంగు లింకుగా మాత్రమే చేర్చాలనుకుంటే [[మూస:మూస పేరు]] అని వ్రాస్తే సరిపోతుంది.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా