వర్గీకరణకు సహకరించండి

విజ్ఞాన సర్వస్వంలో వర్గీకరణ చాలా ముఖ్యం మరియు కష్టం కూడాను. తెలుగు వికీలో వర్గీకరణ చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. ఈ పరిస్థితిని మెరుగు పరచడానికి సహకరించండి.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా