ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుబంధ ప్రాజెక్టులుసవరించు

  • తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టు:(నిర్మాణంలో ఉన్న బొమ్మ. జూలై 2006లో స్క్రిప్టు మీద కూర్చున్నారు. 10 జనవరి 2007న షూటింగ్ మొదలు పెట్టాము. కొత్తవారికి మంచి అవకాశములు గలవు) ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం: తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని పొందుపరచడం, తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాసాలకు పుట్టినిల్లుగా ప్రాజెక్టు ప్రధానపేజీని రూపొందించడం.

ప్రాజెక్టు వర్గాల విహరణసవరించు