వికీపీడియా చర్చ:బాటు

అంశాన్ని చేర్చండి
Active discussions

విక్షనరీలో కొత్తపేజీలు తయారుచెయ్యడానికి ఇటువంటి బాటొకటుంటే బాగుంటుంది. ఇంగ్లీషు విక్షనరీలో తెలుగు అర్థాలు చేర్చి ఉన్న ప్రతీ పదానికీ తెలుగు విక్షనరీలో ఒక పేజీ తయారుచెయ్యగలిగితే పేజీ తయారుచెయ్యడం తేలికైపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా సంవత్సరాల పేజీలకోబాటుండాలి. __చదువరి (చర్చ, రచనలు) 19:05, 10 ఏప్రిల్ 2006 (UTC)

Important: maintenance operation on September 1stసవరించు

User:Trizek (WMF) (talk) 10:30, 31 ఆగస్టు 2020 (UTC)

Important: maintenance operation on October 27సవరించు

Please help translate to your language Thank you.

This is a reminder of a message already sent to your wiki.

On Tuesday, October 27 2020, all wikis will be in read-only mode for a short period of time.

You will not be able to edit for up to an hour on Tuesday, October 27. The test will start at 14:00 UTC (14:00 WET, 15:00 CET, 10:00 EDT, 19:30 IST, 07:00 PDT, 23:00 JST, and in New Zealand at 03:00 NZDT on Wednesday October 28).

Background jobs will be slower and some may be dropped. This may have an impact on some bots work.

Know more about this operation.

-- User:Trizek (WMF) (talk) 09:25, 26 అక్టోబరు 2020 (UTC)

Server switchసవరించు

SGrabarczuk (WMF) 01:23, 27 జూన్ 2021 (UTC)

Server switchసవరించు

SGrabarczuk (WMF) (చర్చ) 01:10, 11 సెప్టెంబరు 2021 (UTC)

Bots need to upgrade to Pywikibot 6.6.1సవరించు

Dear bot operators, bots running Pywikibot must upgrade to version 6.6.1 otherwise they will break when deprecated API parameters are removed. If you have any questions or need help in upgrading, please reach out using one of the Pywikibot communication channels.

Thanks, Legoktm (talk) 18:03, 22 సెప్టెంబరు 2021 (UTC)

Return to the project page "బాటు".