నామవాచకాల, సర్వనామాల గుణాలను తెలియజేయు పదాలను విశేషణం అని అంటారు.

నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ తెలుగు అక్షరమాల వృక్షం (అమృత కల్పవృక్షం)

ఉదాహరణలు - నీలం, ఎరుపు, చేదు,పొట్టి, పొడుగు.

విశేషణం రకాలు మార్చు

  • 1. జాతి ప్రయుక్త విశేషణం: జాతులను గూర్చిన పదాలను తెలియజేసేవి.
ఉదాహరణ
అతడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రాహ్మణత్వం అనేది జాతిని గూర్చి తెలియజేసే పదం కనుక బ్రాహ్మణుడు అనేది విశేషణం.
  • క్రియా ప్రయుక్త విశేషణం లేదా క్రియాజన్య విశేషణం: క్రియా పదంతో కూడి ఉండే విశేషణం.
ఉదాహరణ
పోవువాడు అర్జునుడు. ఇందులో పోవు అనేది క్రియ కనుక పోవువాడు క్రియా ప్రయుక్త విశేషణం.
  • గుణ ప్రయుక్త విశేషణం - 'చక్కని' చుక్క
  • ద్రవ్య ప్రయుక్త విశేషణం - <ఉదాహరణలు కావాలి>
  • సంఖ్యా ప్రయుక్త విశేషణం - 'నూరు' వరహాలు, 'ఆరు' ఋతువులు
  • సంజ్ఞా ప్రయుక్త విశేషణం - <ఉదాహరణలు కావాలి>

మూలాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=విశేషణం&oldid=3839446" నుండి వెలికితీశారు