వైమానికుడు

గాలి లో ఎగిరే వాహనాలు నడిపే వారు

వైమానికుడు (Pilot - పైలట్, Aviator - ఏవియేటర్) అనగా విమానం యొక్క దిశాత్మక ఫ్లైట్ కంట్రోల్స్ నిర్వహిస్తూ విమానమును నడుపు వ్యక్తి. అయితే విమాన ఇంజనీర్లు లేదా మార్గనిర్దేశకుల వంటి విమాన సిబ్బంది యొక్క ఇతర సభ్యులు కూడా ఏవియేటరులుగా భావింపబడతారు, వీరు పైలట్లు కాదు, విమానాన్ని నడపరు. వైమానిక సిబ్బంది లో విమానం నడిపే వ్యవస్థ ఆపరేటింగ్ లో ప్రమేయం లేని వారు (అనగా విమాన పరిచారకులు, మెకానిక్స్ వంటి వారు) అలాగే గ్రౌండ్ సిబ్బంది సాధారణంగా ఏవియేటర్స్ గా వర్గీకరించబడలేదు

బోయింగ్ 777 విమానాన్ని ల్యాండింగ్ చేస్తున్న పైలట్లు
ఒక వైమానికురాలు