శంకర నారాయణ

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(శంకరనారాయణ నుండి దారిమార్పు చెందింది)
  • శంకర నారాయణ - (సి 840 -.. c 900) సం.లలో ఒక భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు, చేర రాజు అయిన స్థాను రవి వర్మ న్యాయస్థానంలో గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు