శక్తి
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం చక్రవర్తి
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ గాయత్రి కళా చిత్ర
భాష తెలుగు