శిలాదిత్య (నాటకం)

(శిలాదిత్య నుండి దారిమార్పు చెందింది)

శిలాదిత్య నాటకము కోలాచలం శ్రీనివాసరావు (1854 - 1919) రచించిన తెలుగు చరిత్ర నాటకం.

ఇతడు బళ్ళారికి చెందిన సుప్రసిద్ధ నాటక రచయిత, న్యాయవాది. రామరాజు చరిత్రము ఆయన ప్రముఖ రచన. ఇది ఆయన రాసిన చారిత్రిక నాటకం. ఈ ప్రతి ఆయన మరణానంతరం 1924 సంవత్సరంలో ముద్రితమైంది.

దీని మొదటికూర్పు బళ్లారిలోని ఆంధ్రా ముద్రాక్షరశాలలో ముద్రించబడి, కె.శత్రుఘ్నరావు గారిచేత ప్రకటించబడినది.

నాటకంలోని పాత్రలు

మార్చు
పురుష పాత్రలు
 • వాచస్పతి శర్మ
 • క్రోధవర్మ - మంత్రి
 • సూర్యుడు
 • చండశాసనుడు
 • శ్యాముడు
 • మదనుడు - మంత్రి కుమారుడు
 • లులాయుడు
 • అనంగవర్మ
 • మహీషుడు
 • అజిత్ వర్మ
 • వృషభట్టు
 • పరాజిత్ వర్మ
 • అమాత్యుడు
 • పార్థివుడు
 • ఉపాధ్యాయులు
 • సుమతి
 • హరిరాజు
 • వేదశర్మ
స్త్రీ పాత్రలు
 • సుధగ - శర్మ కూతురు
 • కళావతి
 • నవమాలిక
 • పుష్పవతి

మూలాలు

మార్చు