శివరావు

ఇవ్వబడిన పేరు

శివరావు తెలుగువారిలో కొందరి పేరు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శివరావు&oldid=1539018" నుండి వెలికితీశారు