శ్రీ రాఘవ యాదవీయం సంస్కృత భాషలోని విలోమ కావ్యం. దీనిని క్రీ.శ.16వ శతాబ్దానికి చెందిన మహాకవి అరసానపల్లి వేంకటాధ్వరి రచించారు.

విశేషాలుసవరించు

ఈ కావ్య రచయిత వేంకటాధ్వరి కాంచీ నగరవాసి. రామానుజ సంప్రదాయానికి చెందిన గొప్ప దార్శనిక పండితుడు. ఆయన ఈ కావ్యాన్ని సంస్కృతంలో 30 శ్లోకాలుగా రాశారు. ఇందులోని శ్లోకాన్ని ముందు నుంచి చదివితే రామాయణ కథ, వెనుక నుంచి చదివితే పారాజాతాపహరణ కథ కావడం ఆయన పాండితీ ప్రకర్షకు నికషోపలం. వారే పదచ్ఛేదం కూడా ఇచ్చారు.[1]

కొన్ని శ్లోకాలుసవరించు

మొదటి శ్లోకంసవరించు

వన్దేఽహం దేవం తం శ్రీతం రన్తారం కాలం భాసా యః ।
రామో రామాధీరాప్యాగో లీలామారాయోధ్యే వాసే ॥ ౧॥[2]

విలోమం

సేవాధ్యేయో రామాలాలీ గోప్యారాధీ భారామోరాః ।
యస్సాభాలఙ్కారం తారం తం శ్రీతం వన్దేఽహం దేవమ్ ॥ ౧॥

రెండవ శ్లోకంసవరించు

సాకేతాఖ్యా జ్యాయామాసీద్యావిప్రాదీప్తార్యాధారా ।
పూరాజీతాదేవాద్యావిశ్వాసాగ్ర్యాసావాశారావా ॥ ౨॥

విలోమం

వారాశావాసాగ్ర్యా సాశ్వావిద్యావాదేతాజీరాపూః ।
రాధార్యప్తా దీప్రావిద్యాసీమాయాజ్యాఖ్యాతాకేసా ॥ ౨॥

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. పుస్తక పరిచయం.. 14/12/2013[permanent dead link]
  2. [http://sanskritdocuments.org/doc_raama/raaghavayaadaviya.html?lang=te శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్
    Encoded and proofread by P . P . Narayanaswami at swami at math.mun.ca]

ఇతర లింకులుసవరించు