ఈ పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. సరైన వ్యాసము గురించి క్రింది లింకులలో ఏదో ఒక లింకు పట్టుకోండి

స్త్రీలింగ పేరు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సత్యవతి&oldid=2885694" నుండి వెలికితీశారు