సముచిత వినియోగం

సముచిత వినియోగం (fair use) అనేది కాపీరైట్ చట్టం ప్రకారం కృతికర్తలకు ఆ కృతుల ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి కల్పించబడే హక్కుకు పరిమితి, మినహాయింపు. అమెరికా కాపీరైట్ చట్టంలో సముచిత వినియోగం అనేది చట్టవిధానం. దీని వలన హక్కుదారులనుండి అనుమతి పొందకుండా కాపీరైట్ హక్కులున్న కృతులను వాడుకోవడానికి వీలుకల్పిస్తుంది. వ్యాఖ్యానానికి, శోధనాయంత్రాలకు, విమర్శలకు, వార్తానివేదికలకు, పరిశోధనకు, బోధనకు, గ్రంథాలయ నిల్వలకు, మేధోపరమైన వినియోగానికి దీనివలన వీలుంది. నాలుగు అంశాలతోకూడిన తుల్య పరీక్ష ప్రకారం నకలుహక్కులు విషయాన్ని చట్టపరంగా, అనుమతి లేకుండా వేరొక కృతిలోవాడడం వీలవుతుంది.

Fair use logo
A fair use logo.[1][2]

సముచిత వినియోగ మనేది అమెరికాలో ప్రారంభమైంది. అటువంటి విధానాలు ఇతర దేశాల చట్టాలలో ఉన్నాయి. ఇది సాంప్రదాయమైన భద్రతా కవాటాలలో ఒకటి.

మూలాలు

మార్చు
  1. Lawrence, Jon (11 June 2013). "Is fair use coming to Australia?". Electronic Frontiers Australia. Archived from the original on 29 మార్చి 2014. Retrieved 26 August 2013.
  2. Sager, Carrie Ellen (19 July 2011). "Fair Use Connected to Economic Strength, Study Shows". Washington College of Law. Retrieved 26 August 2013.

బయటి లింకులు

మార్చు