సరసాంగి రాగం

ఇరవై ఏడవ మెలకర్త రాగము

సరసాంగి రాగము కర్ణాటక సంగీతం లో 27 వ మేళకర్త రాగము.[1]

Sarasangi scale with shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
S R2 G3 M1 P D1 N3 S
S N3 D1 P M1 G3 R2 S


ఈ రాగంలోని స్వరాలు : చతుశ్రుతి రిషభం, అంతర గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, "కైశికి నిషాదం". ఈ సంపూర్ణ రాగం లో ఏడు స్వరాలు ఉంటాయి. ఇది 63 వ మేళకర్త రాగమైన లతాంగి రాగము నకు శుద్ధ మధ్యమ సమానం.


ఉదాహరణలు

మార్చు

ఈ రాగంలోని కొన్ని ప్రసిద్ధిచెందిన రచనలు.

  • జయజయ పద్మనాభ- స్వాతీ తిరునాళ్
  • సౌరసేనేశాం వల్లిసేనం - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు
  • నీకేలద్యరాదు - రామస్వామి శివన్

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్