సారంగాపూర్ పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందు వలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో గల వ్యాసాలు:

తెలంగాణ

మార్చు
  1. సారంగాపూర్ (జగిత్యాల జిల్లా) - జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన మండలం
  2. సారంగాపూర్‌ (నిర్మల్ జిల్లా) - నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన మండలం.
  3. సారంగాపూర్ (కడెం పెద్దూర్) - నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన కడెం పెద్దూర్ మండలానికి చెందిన గ్రామం.
  4. సారంగాపూర్ (నిజామాబాద్ గ్రామీణ) - నిజామాబాద్ జిల్లా,నిజామాబాద్ గ్రామీణ మండలానికి చెందిన గ్రామం.