సార్కాప్టిస్ స్కేబీ

సార్కాప్టిస్ స్కేబీ (లాటిన్ Sarcoptes scabie) కొన్ని జంతువులలో, మనుషులలో గజ్జి (Scabies) అనే అంటువ్యాధిని కలుగజేస్తుంది. ఇవి ఒకవిధమైన పరాన్నజీవి కీటకాలు. చర్మం లోపలికి తొలుచుకుపోయి స్కేబీస్ అనే చర్మ వ్యాధులను కలుగజేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ క్రిములు పెట్టే గ్రుడ్ల వలన చాలా తీవ్రమైన ఎలర్జీ సంభవిస్తుంది. చర్మంపై వీటి జీవిత చక్ర కాలం (life cycle) రెండు వారాలు మాత్రమే ఉండవచ్చును. స్కేబీస్‌తో బాధపడే వ్యక్తి శరీరంపై ఒక డజన్ కంటే ఎక్కువ ఈ విధమైన క్రిములు ఉండవు. కాని వీటి కారణంగా కలిగే తీవ్రమైన దురద కారణంగా చర్మాన్ని గోకడం వలన మరింత బాధ కలుగుతుంది. గోకడం వలన చర్మంపై బాక్టీరియా చేరి గజ్జికి కారణం అవుతుంది. ఈ క్రిములు పందులలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.

సార్కాప్టిస్ స్కేబీ
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Subphylum:
Class:
Subclass:
Superorder:
Order:
Suborder:
Superfamily:
Family:
Subfamily:
Genus:
Species:
ఎస్. స్కేబీ
Binomial name
సార్కాప్టిస్ స్కేబీ
De Geer, 1778
వీడియో ఎస్.స్కాబీ మైట్
వీడియో ఎస్. స్కాబీ మైట్