సింహపురి సింహం
(1983 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ విజయ్ సాయి ఫిల్మ్స్
భాష తెలుగు