సూపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్

}} 1991లో విడుదలైన ఈ తెలుగు సినిమాకు నిర్మాణ సమయంలో దాదర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ అని నామకరణం చేశారు కానీ దీనిపై లేచిన దుమారం వలన విడుదలకు ముందు పేరును సూపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ గా మార్చారు. ఈ సినిమా కథ బొంబాయి నుండి మద్రాసు వెళ్ళే రైలు దాదర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో జరిగిన ఒక యథార్థ ఘటనపై ఆధారపడి ఉంది.

సూపర్ ఎక్స్ ప్రెస్
(1991 తెలుగు సినిమా)
తారాగణం నాగబాబు
భాష తెలుగు