సెంటినలీస్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులులోని ఉత్తర సెంటినెల్ ద్వీపవాసులు, ఇది భారతదేశంలో బెంగాల్ బేలోని ఉత్తర సెంటినెల్ ద్వీపంలో నివసిస్తున్న ఒక స్వదేశీ ప్రజలు, వీరు ప్రపంచంలోని అంతరించే అవకాశమున్న గిరిజన సమూహం ప్రజలలో ఒకటిగా పరిగణింపబడుతున్నారు.[1]

అండమాన్ లోని ఒక గిరిజన తెగ c.1870

మూలాలుసవరించు

  1. "అండమాన్ సెంటినల్: ఆ ఆదివాసీలను బయట ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చినపుడు ఏమైంది?". BBC News తెలుగు. 1 December 2018.