సెకారం అఫిష్ననారమ్

సెకారం అఫిష్ననారం

Saccharum officinarum
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Order:
Poales
Family:
Poaceae
Subfamily:
Panicoideae
Genus:
saccharum
Species:
S.officinarum

సెకారం అఫిష్ననారం ఒక బలంగా పెరుగుతున్న మొక్క.

సాధారణ నామాలు:

ఈ మొక్కను సాధారణంగా చెరుకు గడ్డ అని పిలుస్తారు

పెరిగే ప్రదేశాలు:

ఈ మొక్క తూర్పు, ధక్షిన ఆసియా ఖండాలలో పెరుగుతుంది. ఉష్ణమండల, ఉపఉష్ణమండల దేశాలలో చక్కెర, ఇతర ఉత్పత్తి అధికంగ ఉంటుంది.

లక్షణాలు:

సెకారం అఫిష్ననారం మొక్కకు చాలా బలమైన శాఖలు కలిగిన కొమ్మలు కలిగి ఉంటుంది.భూగర్భ నెట్వర్క్ పేరెంట్ మొక్క దగ్గర ద్వితీయంగా చిగురిస్తు మట్టి కింద ఏర్పడుతుంది.ఈ మొక్క యొక్క కొమ్మలు ఆకు పచ్చ, గులాబి, వైలెట్ రంగులో వుంటాయి ఇవి 5 మి వరకు పెరుగుతుంది.వాటి నొడు వద్ద ప్రత్యామ్నాయ ఆకులు జాయింటెడ్ గా ఉంటాయి. వీటి ఆకులు ఆకుపచ్చ రంగులో, మందపాటి మిడ్ రిబ్ కలిగి వుంటాయి. రంపపు -పంటి అంచులు కలిగి 60 సెం.మీ. పొడవు కలిగి ఉంటుంది, 5 సెం.మీ. వెడల్పు పెరుగుతుంది.పండ్లు పొడి, ప్రతి ఒకటి ఒకే విత్తనం కలిగి ఉంటాయి. పుష్పించే ప్రక్రియ చక్కెర కంటెంట్ తగ్గుదల కారణాంగా చెరకు పంట సాధారణంగా మొక్కలు పుష్పం ముందు జరుగుతుంది.

ఉపయోగాలు:

1.ఈ చెరకు అనేక భాగాలనుండి రసం తీయడం నమలడం కోసం పూర్వకాలం నుండి ఉపయోగిస్తున్నారు. 2.ఈ ప్రయోజనం కోసం సుమారు 8000 సంవత్సరాల క్రితం న్యూ గినియా సాగు జరిగింది.