శెలవు

(సెలవు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

శెలవుని శలవు, సెలవు అని కూడా అంటారు. శెలవుని ఇంగ్లీషులో Holiday అంటారు. భాధను తగ్గించుకోవడానికి, ఆనందంగా గడపడానికి, కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి తీసుకున్నే విరామాన్ని శెలవు అంటారు. రోజువారి కార్యకలాపాల నుండి ముఖ్యంగా వ్యాపార వ్యవహారాలను లేదా పనులను ప్రక్కన పెట్టి ఒక రోజును అనుకూలంగా వ్యక్తిగత అవసరాలకు లేదా విశ్రాంతికి అనుగుణంగా ఉపయోగించుకుంటారు, ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న చట్టబద్ధమైన రోజును శెలవు అంటారు. సాధారణంగా ప్రాముఖ్యత కలిగిన సాంస్కృతిక లేదా మతపరమైన ఉత్సవాలను జరుపుకునేందుకు వ్యక్తులకు సెలవులు ఇస్తారు. సెలవులను ప్రభుత్వాలు, మత సంస్థలు, లేదా ఇతర గ్రూపులు లేదా సంస్థలు గుర్తిస్తాయి. సాధారణంగా గుర్తించిన సెలవులతో పాటు స్థానిక చట్టాలు, ఆచారాలు, లేదా వ్యక్తిగత ఎంపికలపై కూడా సెలవులు ఆధారపడి ఉంటాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శెలవు&oldid=2953530" నుండి వెలికితీశారు