సోషల్ మీడియా లేదా సామాజిక మాధ్యమం అనగా విర్ట్యువల్ కమ్యునిటీస్, నెట్వర్క్ లలో కెరీర్ ఆసక్తులను, ఆలోచనలను, చిత్రాలను, వీడియోలను సృష్టించడానికి, పంచుకోవడానికి, లేదా సమాచారాన్ని మార్పిడి చేయడానికి ప్రజలను లేదా కంపెనీలను అనుమతించే కంప్యూటర్-మాధ్యమ ఉపకరణాలు.

సామాజిక మీడియా యొక్క ఎన్నో రకాలను వర్ణిస్తున్న రేఖాచిత్రం