సౌర వ్యాసార్థం


Conversion of solar radius
1 R = Units
6.95700×108 metres
695,700 kilometres
0.00465047 astronomical unit
432,288 miles
7.35355×10−8 light-year
2.25461×10−8 parsec
2.32061 light-seconds

సౌర వ్యాసార్థం అనేది సూర్యుని యొక్క వ్యాసార్థానికి సమానంగా ఖగోళశాస్త్రంలో నక్షత్రాల యొక్క పరిమాణం వ్యక్తపరచేందుకు ఉపయోగించేటటు వంటి దూరం యొక్క యూనిట్. సౌర వ్యాసార్థం సాధారణంగా సౌర ఫోటోస్పియర్ లో పొరకు వ్యాసార్థముగా నిర్వచిస్తారు ఇక్కడ ఆప్టికల్ లోతు 2/3 సమానం.:

సౌర వ్యాసార్థం 696,342 ± 65 కిలోమీటర్లు (432,687 ± 40 మైళ్ళు) వ్యాసార్థం ఉంది[1]. హాబెరిటర్, ష్ముట్జ్ & కోసోవిచెవ్ (2008) సౌర ఫోటోస్పియర్ కు సంబంధించిన వ్యాసార్థాన్ని 695,660 ± 140 కిలోమీటర్లు (432,263 ± 87 మైళ్ళు) గా నిర్ణయించారు.మానవరహిత SOHO అంతరిక్ష నౌక 2003, 2006 లలో మెర్క్యురీ యొక్క సమయ రవాణా ద్వారా సూర్యుని వ్యాసార్థాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించబడింది.

సౌర వ్యాసార్థం

సూర్యుడి వ్యాసం పరిమాణం చాలా కాలంగా చర్చనీయాంశమైంది. మొదట గ్రీకు వారు ఒక జ్యామితీయ దృష్టితో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు, ఒక అంచనా వేసినప్పటికీ అది తప్పుగా నిర్ణయించబడినది [2]. మొత్తం రేడియేషన్ స్పెక్ట్రమ్ పై కొత్త అధ్యయనాలు సౌర వ్యాసం, తరంగదైర్ఘ్యం మధ్య గల సంబంధాన్ని, రేఖల ఎత్తుని ప్రతిబింబిస్తూ ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ విధంగా లెక్కింపు వలన సౌర వ్యాసం యొక్క కచ్చితమైన విలువ, నియర్ యొక్క ముఖ్యమైన ఫీచర్లు లెప్టోక్లైన్ అని పిలవబడే సబ్ సర్ఫేస్ లేయర్ (NSSL) సోలార్ లింబ్ కు సంబంధించి ఏర్పాటు గురించి తెలుసుకోవచ్చు .

2015 లో, అంతర్జాతీయ ఖగోళ సమాఖ్య తీర్మానం B3ను ఆమోదించింది, ఇది నక్షత్ర, గ్రహ ఖగోళ శాస్త్రానికి నామమాత్ర మార్పిడి స్థిరాంకాలు నిర్వచించింది. రిజల్యూషన్ B3 నామినల్ సోలార్ వ్యాసార్థం(symbol ) ఖచ్చితంగా' 695700 km కు సమానం అని నిర్వచించబడింది.సూర్యుని వ్యాసార్థంయొక్క యూనిట్లలో నక్షత్ర వ్యాసార్థాన్ని ఉల్లేఖించేటప్పుడు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు గందరగోళాన్ని నివారించడానికి నామమాత్ర పు విలువలు ఆమోదించబడ్డాయి, భవిష్యత్తు పరిశీలనలు సూర్యుని వాస్తవ ఫోటోస్ఫిరిక్ వ్యాసార్థాన్ని శుద్ధి చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ (ఇది ప్రస్తుతం[6] కేవలం±100–200 km) ఖచ్చితత్వం గురించి మాత్రమే తెలుసు).ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రంలో (మరియు జియోఫిజిక్స్), సూర్యుని వ్యాసం ఒక ప్రాథమిక పారామితి నక్షత్రాల భౌతిక నమూనాలలో ఉపయోగిస్తారు. అన్నింటిలో మొదటిది, నక్షత్రాల వ్యాసం సూర్యుడు. సౌర వ్యాసం యొక్క కచ్చితమైన విలువలో మార్పు, అలాగే దాని యొక్క తాత్కాలిక వ్యత్యాసాలు,రెండవది, నక్షత్రానికి సంబంధించి వ్యాసం అంచనా భూమికి ప్రసారమైన శక్తి మొత్తాన్ని గణించటానికి అనుమతిస్తుంది. మొత్తం సూర్యుని యొక్క వికిరణ ఉత్పత్తి భూమి యొక్క వికిరణ వాతావరణాన్ని ఏర్పరచటమే కాక ప్రభావం చూపుతుంది.

  1. "Sun Fact Sheet". nssdc.gsfc.nasa.gov. Retrieved 2020-08-27.
  2. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1609/1609.02710.pdf