స్టెమోనేసి (Stemonaceae) ఒక పుష్పించే మొక్కల కుటుంబం. దీనిలో 3-4 ప్రజాతులలో 25-35 జాతులు ఉన్నాయి. The APG II system places it in the order Pandanales, in the monocots. The family is native to southeastern Asia and northern Australasia, with one species in North America.

స్టెమోనేసి
Croomia heterosepala
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
స్టెమోనేసి

ప్రజాతులు

See text

ప్రజాతులు సవరించు