ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఆర్థిక శాస్త్రములో స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రము ఒక విభాగం. వైయక్తిక యూనిట్‌లను కాకుండా యూనిట్‌ల సముదాయాలను మొత్తంగా అధ్యయనంచేస్తుంది. (వైయక్తిక యూనిట్‌లను అధ్యయనం చేసేవిభాగాన్ని సూక్ష్మ అర్థ శాస్త్రము అంటారు).

వ్యక్తుల విడి విడి ఆదాయాల గురించి కాకుండా మొత్తంజాతీయాదాయం, సాధారణ ధరల స్థాయి, జాతీయ ఉత్పత్తి వంటి వివరాల అధ్యయనం స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రంలో జరుగుతాయి. స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని ఆదాయ-ఉద్యోగితా సిద్ధాంతమనీ, ఆదాయ సిద్ధాంతమనీ కూడా అంటారు. నిరుద్యోగ సమస్య, ఆర్థికపరమైన ఒడిదుడుకులు, అంతర్జాతీయ వ్యాపారము, ఆర్థిక అభివృద్ధి, ధరల స్థాయిపై ద్రవ్యరాశి ప్రభావం వంటివి ఈ అధ్యయనం పరిధిలోకి వస్తాయి.