స్వాతంత్ర్యానికి ఊపిరి పొయ్యండి

స్వాతంత్ర్యానికి ఊపిరి పొయ్యండి
(1987 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ అరుణోదయ ఫిల్మ్స్ డివిజన్
భాష తెలుగు