హటకాంబరి రాగం

(హటకాంబరి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

హటకాంబరి రాగం కర్ణాటక సంగీతంలోని 18 వ మేళకర్త రాగము.[1]

Hatakambari scale with Shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R1 G3 M1 P D3 N3 S)
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S N3 D3 P M1 G3 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ ఋషభము, అంతర గాంధారము, శుద్ధ మధ్యమము, షట్చ్రుతి ధైవతము, కాకలి నిషాధము). ఇది 54 వ మేళకర్త రాగమైన విశ్వంబరి కి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్